Der er mange, der, uden at vide det, lider af uforløste traumer i kroppen. Det kan være traumer, der er opstået i voksenlivet, ved at man f.eks. har været ude for en ulykke eller et trafikuheld. Men det kan også være af mere dybdegående karakter, hvor man har oplevet et traume eller flere traumer i barndommen, som har sat sig i ens nervesystem.

Hvis du har oplevet et traume eller traumer i barndommen, før du udviklede sproget, kan det være svært at vide. Men nogle gange kan man mærke det alligevel.

Traumer i voksenlivet vs i barndommen

Det er meget forskelligt, hvilke symptomer man oplever, når man har været udsat for et traume. Det handler ofte også meget om, hvorvidt det er opstået i voksenalderen, hvor hjernen og personligheden er færdigudviklet.

Hvis man oplever det i voksenlivet, vil det være nemmere at begribe begivenheden og forstå dets omfang. Det vil derfor også være nemmere at blive behandlet for traumet og komme videre, da man selv kender til årsagen.

Har man imidlertid oplevet et eller flere traumer i barndommen, vil traumet være opstået før personligheden og hjernen er færdigudviklet, hvilket kan medføre større og mere dybtliggende skader, som kræver mere omfattende traumebehandling.

Det kan også være, at man ikke kan slippe for de uforløste traumer helt, men at man kan lære at forstå sig selv og kroppens reaktioner bedre og derfor opnå et bedre liv med færre lidelser. 

Hvad gør traumer ved os?

Traumer sætter sig i kroppen og hovedet og kan give forskellige kropslige symptomer.

Man kan f.eks. lide af flashbacks, hvor de traumatiske begivenheder genspilles inde i ens hoved. Det kan blive triggered af visuelle oplevelser eller andre sanseindtryk, stærke følelsesudbrud eller noget helt urelateret.

Det er meget forskelligt, hvordan et flashback optræder, men man vil typisk opleve det som meget ubehageligt, og som om man gennemlever sit traume igen.

Man kan også lide af koncentrationsvanskeligheder, ondt i maven, uro i kroppen og forøget årvågenhed. Den øgede vagtsomhed ser man bl.a. blandt krigsveteraner eller folk, der er blevet overfaldet eller er vokset op i et hjem med en dysfunktionel familie eller en voldelig forælder. Der er mange måder at have oplevet traumer.

Traumer påvirker vores sundhed, både fysisk og psykisk.

Behandling for traumer

Det er muligt at modtage behandling for sine traumer, og uanset omfang, karakter eller årsag, vil det give mulighed for at lette hverdagen betydeligt. Du kan øge din livskvalitet med traumebehandling, selvom det kan virke grænseoverskridende.

Alene forståelsen af, at man har uforløste traumer, kan give en form for forståelse og accept af, at man reagerer anderledes end man burde, set ud fra nutidens kontekst.

Man reagerer så og sige ud fra den kontekst, man engang befandt sig i, uanset om det var i krig som soldat, i en trafikulykke, eller i form af overgreb eller vanrøgt som barn.

Klik ind på linket, der fremgår i starten af artiklen, hvor du kan få nærmere viden om, hvordan Traumeklinikken kan hjælpe dig med dine uforløste traumer. På Traumeklinikken står professionelle klar til at hjælpe dig.